logo citroën logo fiat  logo iveco logo mercedes logo nissan logo opel logo peugeot logo renault logo volkswagen

Mag het ietsje meer zijn?

Nu de eisen en de controle op het vervoer van bederfelijke levensmiddelen vanaf 1 januari 2005 onder de ALGEMENE LEVENSMIDDELEN VERORDENING (EEG. GENERAL FOOD LAW) zijn gaan vallen, wordt het tijd dat HACCP niet alleen een lastige afkorting blijft, maar omgezet wordt in risico verlagende maatregelen binnen het kwaliteitsstreven van uw bedrijf.

Ook de traceerbaarheid van Uw producten zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen ( zie www.vwa.nl ). Hiervoor zal u een sluitende procedure dienen te ontwikkelen. U wilt voorkomen dat bij controle van de Voedsel en Waren Autoriteit u een boete, of een nog zwaardere sanctie wordt opgelegd. Binnen de ALV zullen ook afnemers meer en meer temperatuurcontroles gaan uitvoeren te einde ook hun verantwoordelijkheid richting consument te kunnen waarmaken. UW GOEDE NAAM KAN HIERDOOR IN HET GEDING KOMEN!!

TOEGESTANE MAXIMUM TEMPERATUREN VOOR TE KOELEN LEVENSMIDDELEN coform artikel 30 van de warenwet gepubliceerd onder nr. 245 van 14 december 1995 volgens EEG richtlijn 93/43/EEG van 14 juni 1993 publikatie L175 tlm 11
Verse vis (op ijs), schaaldieren en andere niet levende weekdieren +2°C
Vers gemaakte bakkersroom, verse bakkersprodukten, eierprodukten +3°C
Kant en klare voorverpakte vlees- en worstprodukten +3°C
Orgaanvlees en ingewanden +3°C
Gevogelte, hazen, wild +3°C
Niet gesteriliseerde, melk, zure room, verse of gepasteuriseerde verse slagroom, roomkazen en yoghurtprodukte +4°C
Melk voor industriële toepassing +6°C
Slagersprodukten met uitzondering van gezouten, gerookte, gedroogde, gesteriliseerde produkten +6°C
Gekoelde eieren in de schaal +6°C
Boter, zachte- en schimmelkazen +6°C
Vlees +7°C
Fruit en groenten +4/6°C
Bloemen +4/6°C
Bloembollen +7/8°C
Niet houdbaar gemaakte vetten met uitzondering van boter +10°C
Speciaal vervaardigde kaassoorten +10°C

Dossier melden en traceren

Wat is er verandert per 2005?

Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht. Daarmee wordt traceerbaarheid verplicht voor iedereen die levensmiddelen en diervoeders produceert, vervaardigt, verwerkt, opslaat, vervoert of distribueert. Met een goed systeem voor traceerbaarheid moet een bedrijf snel en nauwkeurig producten uit de handel kunnen nemen als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid.

De Europese Commissie werkt nog aan een document waarin de Algemene Levensmiddelen Verordening verder wordt toegelicht. Dat document is vanaf half januari 2005 beschikbaar. De VWA heeft inzicht in de Europese interpretatie en heeft op basis daarvan de richtlijnen voor Nederland uitgewerkt. Als eventuele wijzigingen in de Europese concretisering ingrijpend van aard zijn, krijgt het bedrijfsleven de tijd om zijn procedure daarop aan te passen.

De ALV is onderdeel van een Europese aanpak voor het bewaken van voedselveiligheid. Deze aanpak is begin 2000 vastgesteld in een wetboek voedselveiligheid. Algemene beginselen en voorschriften op het gebied van levensmiddelen zijn al van kracht sinds 28 januari 2002. Ook de oprichting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is inmiddels een feit. De verplichte traceerbaarheid is een volgende stap in het maken van Europese afspraken over voedselveiligheid.

In dit webdossier vindt u de volgende informatie:

  • Wie is verantwoordelijk voor voedselveiligheid?
  • Welke structurele maatregelen kan het bedrijfsleven treffen?
  • Wat moet een bedrijf doen in het geval van een incident?
  • Welke terughaalacties maakt de VWA openbaar?
  • De meldwijzer: hulpmiddel bij de keuze voor wel of niet melden bij de VWA
  • Uitleg van definities en criteria
  • Aanvullende documenten en links naar andere organisaties

Bedrijf is verantwoordelijk

Het bedrijf dat levensmiddelen of diervoeders produceert (verwerkt enz.), is en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn producten. Bedrijven moeten zelf bewaken en beoordelen of hun producten voldoen aan de wettelijke normen en veilig zijn voor consumptie door mens of dier. Traceerbaarheid is vanaf 1 januari 2005 verplicht voor alle bedrijven die levensmiddelen of diervoeders produceren, verwerken of distribueren. Ook stoffen die in levensmiddelen of diervoeders verwerkt worden en dieren die voedingsstoffen produceren, moeten traceerbaar zijn.

VWA als toezichthouder

De VWA controleert steekproefsgewijs of bedrijven aan hun verplichtingen voldoen. De VWA is daarmee toezichthouder en géén keuringsinstantie. In eerste instantie moet een bedrijf zelf beoordelen of een bepaalde partij onveilig is. De meldwijzer kan een hulpmiddel zijn bij het bepalen of een product schadelijk of ongeschikt is en dus gemeld moet worden bij de VWA. Als de VWA vaststelt dat een bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet neemt, zal de VWA maatregelen nemen.

Verplichte melding aan WVA van onveilige levensmiddelen en diervoeder.

Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht gegaan. Daarmee werd traceerbaarheid verplicht voor iedereen die levensmiddelen en diervoeders produceert, vervaardigt, verwerkt, opslaat, vervoert of distribueert. Met een goed systeem voor traceerbaarheid moet een bedrijf snel en nauwkeurig producten uit de handel kunnen nemen als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid. Alle bedrijven die een onveilig product constateren dienen dit direct bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) te melden. Binnen vier uur moet een bedrijf in staat zijn de betrokken afnemers van het product en de leveranciers in beeld te brengen. Hetzelfde geldt voor de andere schakels van de keten. Zodat binnen 24 uur de totale keten die te maken heeft gehad met het betrokken product geïnformeerd is.

De producent is zelf verantwoordelijk voor zijn producten, afhankelijk van de situatie bepaalt de VWA welke maatregelen zij neemt. De Algemene Levensmiddelen Verordening verplicht producenten schadelijke en ongeschikte levensmiddelen te melden. De procedure van het terughalen van levensmiddelen is afhankelijk van de aard van het probleem. De aanpak voor schadelijke levensmiddelen kent andere prioriteiten dan de aanpak van ongeschikte levensmiddelen. Schadelijke levensmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid en worden direct uit de handel gehaald en de consument wordt daarover geïnformeerd. Ongeschikte levensmiddelen zijn niet geschikt voor menselijke consumptie (bijv. door bederf of verrotting). Met behulp van de Meldwijzer kunnen bedrijven nagaan in welke situatie zij verplicht zijn om een probleem met voedselveiligheid te melden bij de VWA. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen per week op het gratis telefoonnummer: 0800 - 0488. De VWA heeft de meldwijzer samen met de ministeries van VWS en LNV ontwikkeld.